Όλες οι προσπάθειές μας θα κατευθυνθούν για την ειλικρινή στήριξη ατόμων που έχουν επιζήσει από Παιδικό Καρκίνο ηλικίας 15 ετών και άνω.

Αισθάνεστε ότι μπορείτε να επωφεληθείτε από το έργο και δεν ανήκετε στην προαναφερθείσα ομάδα – παρακαλώ επικοινωνίστε μαζί μας