Άτομο επικοινωνίας
Anelia Dimitrova, Project Manager
Olga Mineva, Project Coordinator
Bregalnitsa Str. 45,
1303 Sofia Bulgaria
Web: www.catro.com


Άτομο επικοινωνίας
Mag. Jennifer Ziegler
Wipplingerstraße 32/23-25
1010 Vienna Austria
Web: www.dieberater.com


Άτομο επικοινωνίας
Mag. Sabine Karner
Borschkegasse 1/7
1090 Vienna Austria
Web: www.kinderkrebshilfe.at


Άτομο επικοινωνίας
Margarita Borissova
Blvd. Danail Nikolaev 26
1527 Sofia Bulgaria
Web: www.decaohz.orgΆτομο επικοινωνίας
Phd. Carmen Fernández Morante
Calle Prof. Vicente Fráiz Andón, s/n. Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
Web: www.usc.es/cc_educacion


Άτομο επικοινωνίας
Maria R. Malmierca
Avda. Vigo s/n. Campus Sur. Santiago de Compostela
15705- A Coruña Spain
Web: www.cesga.es


Άτομο επικοινωνίας
Argiris Tzikopoulos
80 Dionissou Ave.
145 72 Drossia Greece
Web: www.senja.gr


captcha