Всички наши усилия и искрена подкрепа ще бъдат насочени към младежи, преминали онкологични заболявания (Childhood Cancer Survivors) на възраст 15 или повече години.

Ако мислите, че проектът може да бъде от полза за Вас и не принадлежите към споменатата група- моля, свържете се с нас!