Ειδική έρευνα σχετικά με τους ιαθέντες του καρκίνου παιδικής ηλικίας και την αγορά εργασίας!

research report

Έχοντας ολοκληρώσει το πρώτο στάδιο του προγράμματος «Χτίσε το Μέλλον σου», είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας μας σχετικά με τις προκλήσεις και τις ανάγκες (εκπαιδευτικές, συναισθηματικές και κοινωνικές) τις οποίες οι ιαθέντες του καρκίνου παιδικής ηλικίας καλούνται να αντιμετωπίσουν. Κατά της διάρκεια του πρώτου χρόνου του προγράμματος διεξήχθη επιστημονική έρευνα η οποία συμπεριέλαβε 381 ιαθέντες από τέσσερις διαφορετικές χώρες (Ισπανία, Αυστρία, Ελλάδα και Βουλγαρία). Η έρευνα βασίστηκε στη συλλογή ερωτηματολογίων και σε πρωτόκολλο συνεντεύξεων.

Αυτές οι συμβολές διαμόρφωσαν τη βάση πάνω στην οποία χτίζεται ένας επαγγελματικός και συμβουλευτικός οδηγός , αποτελεσματικός και ειδικά προσαρμοσμένος στις ανάγκες της ομάδας στόχου, ο οποίος θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2016 κατά τη διάρκεια της «Εβδομάδας Δράσης Χτίσε το Μέλλον σου» στη Βιέννη.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης τονίζουν μία πραγματικότητα η οποία δεν έχει μελετηθεί αρκετά, παρουσιάζοντας αρκετά σημαντικά δεδομένα για τις δομές, τους εκπαιδευτικούς θεσμούς και τις ενώσεις για τον καρκίνο παιδικής ηλικίας.

Σας προσκαλούμε να κατεβάσετε και να διαβάσετε τη μελέτη. Για να γίνει αυτό, πρέπει απλά να συμπληρώσετε την ακόλουθη φόρμα. Η μελέτη είναι διαθέσιμη σε τρείς διαφορετικούς τύπους για τη διευκόλυνση της ανάγνωσης από κινητά, e-books ή υπολογιστές.

Για μία σύντομη και γρήγορη ανάγνωση ενός αποσπάσματος της Έρευνας, μπορείτε να κατεβάσετε την περίληψη από τον τομέα Πηγές στην ιστοσελίδα!